Олімпіади, конкурси


ГОТУЄМОСЯ ДО ОЛІМПІАДИ ЗАВЧАСНО!

ІІ етап олімпіади з української мови та літератури
2014/2015 навчальний рік

Українська мова

7 клас
1.Запишіть фонетичною транскрипцією подані слова.
Вогкість, вітчизняний, вокзал, автобіографія.

4б.
2. Укажіть, у якому рядку в усіх словах відбувається уподібнення приголосних.

А) Стіл, свято, звісно, щастя, весняний Б) Чесно, тести, рясний, дзюрчати, хвоя

В) Зчистити, розжарити, зшити, дочці, льотчик Г) Вогко, книжка, грядка, списати, низько Д) Слива, зняти, постіль, сонце, тиждень

1б.

3. Визначте рід іменників.

Лібрето, пальто, Сан-Франциско, висівки, адажіо, гуслі, поні, НЛО, трюмо, шимпанзе, салямі, граблі, колібрі, метро, замазура, арбітр.

8б.
4. Утворіть прикметники від іменників.
Герцог, тюрк, казах, ткач, німець, шах, латиш, Новоселиця, Вінниця, Перемишль.

5б.

5. Запишіть словами позначення часу, з чотирма прикладами складіть речення.
З 10 до 18 год.; 07.06; 17.45; 08.15; 00.55; 04.35; 23.47; 24.00.

8б.
Українська література

1.  Які художні засоби наявні в поданих цитатах?
-   «Була зима. Ішов зелений сніг».
-   «…аж розгубились в небі літаки».

-   « І в довгі засніжені ночі

Нашіптує дітям казки». - «Грає серце козацькеє, А думка говорить».

2б.

2. Якби тобі довелося покласти на музику слова пісень «Ой на горі да женці жнуть» і «Стоїть явір над водою», то якими б вони були за ритмом, настроєм? Які музичні інструменти довелося б тобі використати? Чи суттєво відрізнявся б музичний супровід до цих пісень? Якщо так, то чому?

4 б.

3. За мотивами однієї з вивчених вами соціально-побутових пісень складіть оповідання, намагаючись зберегти її сюжетні лінії.

12б.

Усього 44 балиІІ етап олімпіади з української мови та літератури
2014/2015 навчальний рік

Українська мова
8 клас

1. Відредагуйте речення.
1.  За весь час роботи, крім інфаркту, пільг не мав.

2.  За те, що працював без халату, ветфельдшеру оголосили догану за халатність.
3.  Попутній вітер швидко гнав невелику флотилію Колумба назад.

4.  В поєднанні з поживним кремом і емульсіями волосся стане справжньою окрасою людини.

5.  На навчання я не поїду, бо хворію сердечно-сосудистою системою серця.
6.  «Ранок на морі» – твір спілого художника.

6 б.
2. До поданих слів доберіть синоніми.

Загострювати; затихати; загублений; богатир; блискучий; батьківщина; талант; випростовувати; чиновник; завивати.

5 б.
3. Утворіть антонімічні пари з поданих фразеологізмів.

Дерти кирпу                                                        хоч у рамку вправ
Жити, як сир у маслі                                        плутатися в хвості
Мати свій розум у голові                              гнути шию
Глянути гидко                                                    танцювати під дудку
Грати першу скрипку                                     перебиватися з хліба на воду

5 б.

4. Прочитайте речення, розставте розділові знаки, підкресліть члени речення, виконайте повний синтаксичний розбір речення та синтаксичний розбір виділеного словосполучення.
Зимовий вечір закуривши люльку розсипав зорі наче іскри. (В.Симоненко)

6б.

5. У чому полягає особливість правопису іменників жіночого роду ІІІ відміни в орудному відмінку? Наведіть приклади.
3б.


Українська література

8   клас

1.  Напишіть твір-роздум на одну із тем:
1.  «Шануй сам себе, шануватимуть і люди тебе».
2.  «Хто зна багато, той мовчить. А хто порожній, той кричить» (Олексій Довгий).

12 б.

2. Чітко й лаконічно дайте відповіді на запитання.

1.  За наведеним фрагментом укажіть назву твору: «Ой визволи, Боже, нас, всіх бідних невольників,/ З тяжкої неволі,/ З віри бусурманської».
2.  Яка історична подія згадана в пісні «Чи не той то Хміль»?
3.  Що таке алегоричний образ?

4.  Дайте визначення поняття лірика. Назвіть її види.
5.  До якої групи лірично-побутових пісень належать козацькі та чумацькі пісні?

6.  Назвіть 6 фразеологізмів зі словом крила.

6 б.

3. Виконайте ідейно-художній аналіз ліричного твору (жанр, тема, основна думка, зображувально-виражальні засоби, віршовий розмір, вид рими).


Я люблю веселий ранок Холоднючої зими, Як на двір, на стіни, ґанок І на шлях за ворітьми

Упаде із неба промінь, Дим пов'ється з димарів, На току підніме гомін Зграя галок і граків.Школярі свої ґринджоли, З повіток подостають І по вулиці, мов бджоли, До сугорка загудуть.

Сніг ясним кришталем блище, Лютий холод допіка; Сонце вгору плине вище,
Та не гріє  здалека...

Яків Щоголів
12 б.
Усього: 55 балів
Українська мова 9 клас
1.  Відредагуйте речення.

1.  У Вас такий стрункий ніс.
2.  Нічия для нас – благоприємний результат.

3.  Пам’ятайте, що дотримання правил користування газовими приладами є запорукою нещасних випадків.

4.  В кінці базару, біля господарського магазину продаються соснові ялинки.
5.  Шановні покупці! Доставка овочів додому – скоротить ваш час.

6.  Годинники на ремонт приймаються щодня, крім неділі, понеділка, п’ятниці та суботи.

6 б.

2. Наведіть приклади і визначте особливості правопису відмінкових закінчень іменників чоловічого роду ІІ відміни твердої та мішаної груп у давальному відмінку. Навіщо це треба знати?

4 б.

3. Поясніть значення слів.
1.  Хоральний, хоровий.
2.  Професійний, професіональний.

3.  Контингент, континент.
4. Діалектний, діалектичний.
4 б.

4. Поясніть значення наведених фразеологізмів. До кожного з них доберіть по два синоніми-фраземи.
Викинути з голови; крізь землю провалитися; кинути на зуб; жижки трусяться.

8 б. 5. Прочитайте речення, розставте розділові знаки, підкресліть члени речення, виконайте повний синтаксичний розбір речення (загальна характеристика речення, побудова структурної схеми речення, загальна характеристика компонентів складного речення як формально простих) та синтаксичний розбір виділеного словосполучення.

А люди все лан засівали на хліб на розраду на мир і нищили кривди навали щоб зватися знову людьми (В. Крищенко).

8 б.

Українська література 9 клас
1. Напишіть твір-роздум на одну з тем:
1.  «Духовність як етична досконалість людини» (за творчістю Григорія Сковороди).
2.  «Не поспішай своє сказати слово, якщо воно не визріло в тобі» (Олексій Довгий).

3. «Духовні зерна» Біблії».
12 б.

2. Чітко й лаконічно дайте відповіді на запитання та виконайте завдання.
1.  Історична повість – це …
2.  Визначте жанрові особливості твору «Бондарівна».
3.  Назвіть найдавніші книги Київської Русі.

4.  Назвіть етап весілля, під час якого виконували таку пісню: А де теє гілечко вилося?

Та вилося гілечко в бору, Та привезли бояри до двору. Вийшли дружечки, узяли,

У нову світленьку внесли …
4б.

3. Поясніть крилатий біблійний вислів «вавилонське стовпотворіння» і наведіть приклад його застосування в повсякденному житті.
3 б.

4. Виконайте ідейно-художній аналіз ліричного твору (жанр, тема, основна думка, зображувально-виражальні засоби, віршовий розмір, вид рими).
***


Три слова просять тільки підібрати, Щоб королеву-зиму описати…

Ну, що ж, три слова — просто, це можливо. Зима — це казка, чарівниця, диво!

У трьох словах всього не передати, То, може,ще три слова підібрати? Зима на різну дивину багата, Морозна, білосніжна і крилата.

От ще три слова, та й цього замало, Бо сонце промінці свої послало.Зима враз стала гарна, промениста, Холодна, чиста, світла і барвиста… В снігах аж сотні вогників заграло, Довкілля зразу кольорове стало.

Бездонне чисте небо засиніло
І  на душі відразу заясніло…

І  сонечко зійде, все зацвіте барвисто, Казково спалахне й засяє урочисто. Красу ж не важко передати в слові, Бо слів багато є у нашій рідній мові.
(Н. Красоткіна)
12 б.

Усього: 61 бал
Українська мова 10 клас
1. Відредагуйте речення.
1.  А от наші меблярі представлені лише двохярусним ліжком.

2.  Пане Кравченко! Висилаю Вам протокол загальних зборів. Доповідачі прикладаються.

3.  Нам треба навести суворий розпорядок із дрібними крадіжками концентрованих кормів.

4.  Увага! Завтра відбудеться виставка-розпродаж самодіяльних місцевих художників.
5.  Шановні відпочиваючі! Товари в купальних костюмах не відпускаються.

6.  Громадяни, що ухиляються від ветеринарної обробки, будуть притягнуті до відповідальності.

6 б.

2. Запишіть правильно словосполучення.

Наступаюче свято; існуючі методи; узагальнюючі слова; завідуючий відділом; діючий закон; пояснююча записка; молода дівчина; на честь ювілею; говорив біля години; заслуговує увагу; прийняти належні міри; відношення між учнями.
6 б.
3.
Установіть  відповідність.  З’ясуйте,  на  які  відношення  в  кожному  з  речень
указує прийменник в (у).1.
Устя любила веселе, приспівувала
А. Просторові відношення
стиха  і
стукала
каблучками
в
такт
Б. Об'єктні відношення
(М. Коцюбинський).


В. Часові відношення
2.
Він
в'їхав
у
вузьке
міжгір'я
Г. Кількісні відношення
(М. Коцюбинський).


Д. Означально-обставинні
3.
Човни  були  перероблені  в  форми
відношення
акул (М. Коцюбинський).4.
Іван кинувся в бійку. Не пам'ятав,

що   робить.
Щось   підняло
його

(М. Коцюбинський).
5.   Спека, як у червні, аж голова болить од жароти (М. Коцюбинський).

6.  У ногах чулася міць, у руках сила

(М. Коцюбинський).

7.  Тут ростуть цілі ліси кактусів, що

вищі   од
чоловіка   разів
у   три
(М. Коцюбинський).

8. Вони
вговорювали
Гната

помиритися з жінкою та жити з нею в злагоді (М. Коцюбинський).

1
2
3
4
5
6
7
8

4 б.

4. Доберіть по два синоніми до поданих фразеологізмів.
1.  Танцювати під чиюсь дудку.

2.  Нагріти руки.
3.  Здійняти галас.
4.  Удаватися в сум.

4 б. 5. Прочитайте речення, розставте розділові знаки, підкресліть члени речення, виконайте повний синтаксичний розбір речення (загальна характеристика речення, побудова структурної схеми речення, загальна характеристика компонентів складного речення як формально простих) та синтаксичний розбір виділеного словосполучення.

Мені здається може я не знаю було і буде так у всі часи любов як сонце світу відкриває безмежну велич людської краси (В. Симоненко).8 б.

Українська література

1. Напишіть твір на одну з тем:

1.
«Україно моя, мені в світі нічого не треба,

Тільки голос твій чути і ніжність твою берегти» (А.Малишко).

2.
«Наполеглива праця все перемагає».
12б.


2. Чітко й лаконічно дайте відповіді на запитання та виконайте завдання.

1.  Хто з письменників назвав Івана Нечуя-Левицького «всеобіймаючим оком України», указуючи на масштабність його творчості?

2.  Дайте визначення жанру твору, який мав першу назву «Пропаща сила». Укажіть ім’я автора.

3.  Назвіть корифеїв українського театру II пол. XIX ст. (не менше 4 осіб).
4.  Соціально-побутова повість – це …

5. Соціально-психологічний роман – це …
5б.

3. Майстрами комедійного жанру у світовій літературі вважають Лопе де Вегу, Кальдерона де ла Барку, Вільяма Шекспіра, Мольєра, продовжте цей ряд іменами українських письменників.
4б.

4. Назвіть засоби комічного у повісті Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я». Поясніть їхню роль.

4 б.

5.  Виконайте  ідейно-художній  аналіз  поезії  Володимира  Сосюри  (жанр,  тема,
основна думка, зображувально-виражальні засоби, віршовий розмір, вид рими).

Перший сніг
Падав сніг, ласкавий і лапатий,                                     Ми стояли. Падав сніг без звуку.
обнімав нас, крилами  немов...                                     Твої очі зорями цвіли...

І хотілось  вічно так стояти...                                       І в руках моїх кохані руки
Перший сніг і першая любов.                                       ніжними й покірними були.

Як співала кров у юних  жилах!..                                  Білі квіти розсипало небо,
Вечір той весну в серця нам ніс...                                 і співала в жилах юна кров...
На щоках  твоїх, до болю милих,                                 Ми мовчали... Слів було не треба.

я губами пив алмази сліз...                                            Перший сніг і першая любов.

8 б.

Усього: 61 бал


Українська мова 11 клас
1. Відредагуйте речення.

1. Дорогі матусі! Запрошуємо Вас на 8 березня, яке відбудеться 6. 03. 2013 року о 16 год.

2.  Профоргам відділень до 25 грудня на отримання новорічних подарунків подати в робочий комітет господарства списки батьків дошкільного віку і до п’ятого класу.

3.  Прохання до мешканців будинку, що живуть на верхньому поверсі, бути о 18 годині вдома, оскільки жильців будемо підключати до теплотраси.

4.  До відома замовників! Завужування і розширення халяв у жінок виконується в майстерні по ремонту взуття № 14. Дирекція.

5.  Для покращення роботи ми членів профспілкової групи порозкидали по території участка.

6.  Ми написали директору, і він подякував нас за старанну працю й за те, що ми
навчаємося іноземним мовам.
6 б.

2. Підкресліть фразеологізми в реченнях. З’ясуйте їх значення й походження.
1.  Ще попереду в тебе твоя пісня пісень, та, що душу любити навчила (Н. Клименко).

2.  А я гортаю сторінки газет, читаю лаконічні некрологи і в безконечній суєті суєт не жду над часом влади й перемоги (М. Луків).

3.  Не виведе новітній нас Мойсей на інші ясні зорі й тихі води (І. Жиленко).
4. Вбивають  слово,  як  вбивають  людину.  Вмиваючи  руки,  судять  до  страти

(Л. Герасимчук).

8 б.
3. Відредагуйте словосполучення.

Головнокомандуючий Збройними силами України; плодотворна діяльність; прийти до висновку; обдати кип’ятком; закрити двері на замок; будувати громадське суспільство; з’явилася вільна вакансія; прийняти присягу. 4б.
4. Виконайте завдання.

1. Доберіть п’ять власне українських слів-іменників до лексеми світло зі спільним етимологічним коренем.

2 б.
2. Замініть іншомовні слова власне українськими.

Фонтан, гімнастика, тираж, фактор, фотографія, бібліотека, форма, масштаб, прогрес, бутерброд.

5 б.
3. Чому слова контратака і контр-адмірал мають різне написання?

2 б.
4. Поясніть значення лексем талан і талант. Як називають такі слова?

2 б.
5. Поясніть значення слів: теза, аргумент, приклад.

3 б.

6. Назвіть п’ятьох відомих українських мовознавців.

2 б.

5. Прочитайте речення, розставте розділові знаки, підкресліть члени речення, виконайте повний синтаксичний розбір речення (загальна характеристика речення, побудова структурної схеми речення, загальна характеристика компонентів складного речення як формально простих) та синтаксичний розбір виділеного словосполучення.

Ми українці нація яка споконвіку прагне багато знати а це утверджує нашу віру що вічно будемо на цій землі (М. Рильський).

8 б.

Українська література 11 клас
1. Напишіть твір-роздум на одну з тем:

1.     «Убого стало в душах і серцях, якщо зневажена духовності основа» (Олексій Довгий).

2.  «Я був не я …»: трагедія особистості П. Тичини».

12 б.

2. Чітко і лаконічно дайте відповіді на запитання та виконайте завдання.

1.  Укажіть поняття, що випадає з логічного ряду: гумореска, сарказм, шарж, усмішка, фейлетон, байка, анекдот. Поясніть свій вибір.

2.  Назвіть характерні ознаки жанру «поема в прозі». Наведіть приклад твору цього жанру.

3.  Назвіть п’ять літературних організацій (угруповань) 20-х років ХХ ст.
4.  Яку  ідейну  позицію  обстоював  Микола  Хвильовий  у  літературній  дискусії
1925-1928 років?
5.  Назвіть ознаки модернізму в новелі «Я (Романтика)» Миколи Хвильового.

5 б.

3. Прокоментуйте композицію й сюжет новели «Сойчине крило» І.Франка.
4 б.

4. Поясніть терміни «авангард», «футуризм», «деструкція».
3б.

5. Виконайте ідейно-художній аналіз поезії Дмитра Луценка (жанр, тема, основна думка, зображувально-виражальні засоби, віршовий розмір, вид рими).

Шумлять сніги


Шумлять сніги, Шумлять сніги, Путі-дороги замітають. В обіймах білої пурги

Сади безмовно розквітають.
І  я мовчу,
І  я мовчу,

Дивлюсь з тривогою на небо. Крізь сонну паморозь лечу, Крізь сонну паморозь лечу На крилах юності до тебе.В  імлі ночей,
В  імлі ночей,

У срібнім вихорі пороші Твоїх задумливих очей, Твоїх задумливих очей Палають вогники хороші.

А  навкруги,
А  навкруги

Сади безмовно розквітають. Шумлять розвихрені сніги, Шумлять розвихрені сніги, Путі-дороги замітають.


8 б.
Усього: 74 балиОбласний етап олімпіади з української  мови та літератури
2014/2015
8 клас
Українська мова
1. Що таке мовний етикет?  Які традиції українського народу відображено у правилах мовного етикету? Напишіть кілька прикладів різдвяних віншувань і побажань.
                                                                                                                                      8 балів
2. Запишіть речення, поставте розділові знаки, виконайте синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, дайте загальну характеристику, надпишіть над кожним словом, якою частиною мови воно є). Виконайте морфологічний  розбір виділеного слова.
Весняний вітер нетерпляче зітхає оббігаючи узлісся та розвіваючи гілля плакучій березі (Леся Українка).                                                         
9 балів
3. Виправте помилкові словосполучення.
Не чути пісню, чекати сестру, знущатися над братом, бігти наввипередки, два фахівця, перетворитися в камінь, замислитися над долею, очисти двір, бігати по вулицям,  чотири банана, збагнути смисл, дякувати батька.
6 балів
4.Випишіть слова, у яких явище спрощення фіксується і у вимові, й на письмі
            Шіс..надцять, аген..ство, зап’яс..ний, улес..ливий, форпос..ний, жаліс..ливий, гус..нути, особистіс..ний, радіс..ний, гігант..ський, облас...ний, доблес..ний.
           
4 балиУкраїнська література
1. Напишіть твір на одну з тем:
1.Гроші – усьому голова? (за п’єсою І.Карпенка-Карого «Сто тисяч»).
2.Людина та її доля в поезії Т.Шевченка «Минають дні, минають ночі».
3.Філософія чину і мудрості у творах Бориса Олійника.
12 балів
2. Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях:
1)  На які групи поділяються українські народні думи?
2)  Хто сказав: «… думи мали великий вплив на стару й нову українську літературу, годували Котляревського, Гоголя, Квітку, Шевченка, Щоголіва і матимуть ще немалий вплив із зростанням української національної свідомості».
3)   Яких персонажів називають головними, а яких – другорядними?
4) Назвіть кобзарів та лірників-виконавців народних дум.
5) Як називається перша збірка оригінальних поезій Лесі Українки?
5        балів


3. Закінчіть вірш несподівано, непередбачувано для героя, явища, події.

Хмари у руці

           У малесеньку ріку,
     Що ховається в ярку,
       Впали дві хмарини білі
     І гойдаються на хвилі.
      До ріки я вмить підбіг,
         Щоб мерщій спіймати їх.
        Раптом …………………..

5 балів
5        балів
4. За поданою характеристикою назвіть персонажа.
1. «У неї я й заквартирував. Досвідком мене забирав самоскид, що возив на поля міндобрива. Приплентувався ввечері, приносячи в сіточці хліб, згущене молоко в банках, що траплялося в продмазі».
2. «…Був він гордий та завзятий, але ж тільки на упертість та на гордощі багатий».
3. « Впала на ноги, не попускаючи своєї зброї. В руках стискала сильно сріблом оковане ратище; через плечі  у неї  висіли міцний лук і сагайдак зі стрілами, а за гарним шкіряним поясом, що, мов вилитий, обхапував її стрункий дівочий стан, застромлений був топір і широкий мисливський ніж з кістяними черенцями».
4. «Дівчата й справді любили з ним гратись, дивитись у його журні сині очі, слухати його поважну, повчальну мову, коли він щось розповідав їм – або роз’яснюючи, як треба гратись, або розказуючи якусь цікаву побрехеньку чи довгу заплутану казочку».
                    4 бали                                                                                                                                                                                                                              

Всього  53 бали
9 клас
Українська мова
1. Прочитайте  вислів відомого філософа та прокоментуйте його. Що ви знайшли для себе цікавого? Які думки могли б вам допомогти більше пізнати себе і навіть виправити ваші вади?
Хочеш бути розумним – навчись розумно запитувати і спокійно відповідати. Уважно слухати і замовкати. Коли більше нема чого сказати (Ф.Ларошфуко).
8 балів
2. Запишіть речення, розставте пропущені розділові знаки. Побудуйте структурну схему речення, зробіть його повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, надпишіть над кожним, якою частиною мови воно є, дайте загальну характеристику всій конструкції та компонентам як простим реченням).
            Коли берег упав оголивши бронзову спину нерухомої води Шептало не стримавсь і побіг грузнучи в піску та задихаючись від незнаної досі нестерпної та все ж солодкої спраги яку вільно було вгамувати живою а не іржавою водою.                                  8 балів
3. Відредагуйте запропоновані словосполучення.
У тексті зустрічаються помилки, підняти важливе питання, використати планшет у якості комп’ютера, включи утюг, різка біль, самий досвідчений доктор, сто років тому назад, зробити слідуючим чином.                                                                                                 8 балів

4. Розкрийте дужки, написавши слова разом, окремо або через дефіс.
Чим (би) (то), (що) правда, ав (же) (ж), (таки) мітингував, мітингував (таки), (що) (три) години, (як) найвіддаленіший, так (таки), (від) (бозна) кого, (от) моя книжка, (що) (то) за краса, тим (то), пізнав (таки), (чим)скоріше.
7 балів
Українська література
1. Напишіть твір на одну із запропонованих тем:
1.Чи можна вважати Миколу Гоголя великим українцем?
2.Любов Возного – щире кохання чи пародія на кохання?
3.Він між нами тепер! Він зібрав нас усіх!
  Хто ж на поклик його озветься?
  З-поза довгих ста літ чи ви чуєте сміх
 То Іван Котляревський сміється
                                               (М.Вороний).                                                                       12 балів
2. Літературний  портрет.
Пригадуючи основні віхи життя митців (важливі події, збірки тощо), напишіть літературний міні-портрет (10-20 речень) Івана Карпенка-Карого або Тараса Шевченка.
 4 бали
3. Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях:
1) Патерик – це …
2) Назвіть найвідоміші трактати Г.Сковороди.
3) «Казку про яян» написала…
4) Якою мовою розігрувалася вистава у верхній частині вертепу, а якою – у нижній? Чим це зумовлено?
5) Теонім – це… Наведіть приклади теонімів із художніх творів.
6) Які художні засоби наявні в рядку «Заглядає в шибку казка сивими очима»?
6 балів
4. Із погляду теоретика літератури… (одне із двох запитань на вибір).
1. Внесок  Києво-Могилянської академії (КМА) у розвиток української літератури та культури ХVІІ-ХVІІІ ст. (назвати «могилянців»-представників давньої української літератури, їхні ключові твори, окреслити специфіку навчальної підготовки у КМА, зокрема із предметів гуманітарного циклу).
2. Специфіка осмислення античності (мотивів, образів, тем із античної літератури) в українській літературі ХІХ ст. (на матеріалі творів І.Котляревського, Т.Шевченка та ін.).
10 балів

Всього 63 бали10 клас
Українська мова
1. Григорій Клочек зазначає: «Майже всі пам’ятники Шевченкові, що були поставлені в Україні до 1990 року, демонструють той самий образ: із висоти постаменту на перехожих похмуро з-під лоба дивиться літній чоловік, одягнений у сюртук, подібний до тих, у яких ходили російські революціонери-демократи. Жодного пам’ятника, де можна було б побачити поета тридцятирічним…».
Завдання: напишіть «словесний ескіз» пам’ятника Тарасові Шевченку, який Ви створили б, якби були архітектором. Зазначте, які образи або яких героїв із творів Кобзаря ви б зобразили на цьому пам’ятнику. Яким Ви створили б самого поета? В ескізі використайте складнопідрядні речення з підрядними умови, мети, наслідковими, допустовими.
6 балів
2. Виконайте повний синтаксичний розбір  речення (підкресліть члени речення, дайте загальну характеристику всій конструкції й компонентам як простим реченням, надпишіть над кожним словом частину мови).
Забрівши у хащі закутаний у вітер
Накритий небом і обмотаний піснями
Лежу мов мудрий ліс під папороті квітом
І стигну і холону й твердну в білий камінь.
                                                           (Б.- І. Антонич)                                                          8 балів
3. Поясніть значення кожного слова. Доберіть українські відповідники.
Інертний, інцидент, канделябр, каньйон, номенклатура, сейф, сенсей, сентенція, сек’юриті, трафарет.
5 балів
4. Запишіть подані слова у формі родового відмінка однини.
Синтаксис, циліндр, карниз, хутір, Байкал, Липовий Гай, лиман, гопак, теніс, синтез.
5 балів


Українська література
1. Напишіть твір на одну із запропонованих тем:
1) «Кайдашева сімя» не оперетковий фарс зі сценками малоросійського побуту, а повість-трагікомедія…» (С.Процюк).
2) Чи можна вважати бунтарем Мойсея в однойменній поемі І.Франка?
3) «Трагедія люблячого серця» (за романом Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»)                                                                                                                                12 балів
3. Літературний  портрет.
            Пригадуючи основні віхи життя митців (важливі події, збірки тощо), напишіть літературний портрет (у публіцистичному стилі або у формі есе (до 1 стор.) Володимира Самійленка або Бориса Грінченка.
                                                                                                          5 балів
3. Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях:
1) Від постановки якої п’єси бере свій початок новий український театр?
2) Назвіть жанри драматичних творів.
3) Яким віршем відкривається збірка «З вершин і низин» І.Франка?
4) Яку іншу назву мав роман Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»
5) Імя якого видатного українського письменника-полеміста стало назвою поеми І.Франка?
6) Як називається збірка ліричних поезій Григорія Сковороди?
7) Назвіть п’ять українських поетів-романтиків.
8) Який твір І.Котляревського  ще в рукописі набув великої популярності серед читачів і двічі був надрукований без відома автора?
9) Який композитор й історик написав оперу за мотивами Т.Шевченка «Катерина»?
10) Назвіть основні передумови виникнення української полемічної прози та її найяскравішого представника.                                                                                             10 балів

4. За якими ознаками можна відрізнити роман від повісті, нарис від есе, оповідання від новели?                                                                                                                          6 балівВсього 57 балів


11 клас
Українська мова
1. Поміркуйте над словами Г.Сковороди: «Не можна щось побудувати словом, якщо те ж саме руйнувати ділом». Свої роздуми викладіть у формі листа або замітки.
12 балів
2. Запишіть речення, розставте розділові знаки. Виконайте повний синтаксичний розбір речення (підкресліть члени речення, побудуйте структурну схему, дайте загальну характеристику всій конструкції й компонентам як простим реченням, надпишіть над кожним словом частини мови).
            Тільки іноді в озерці що утворилося під час травневих дощів біля перемички закричить качка або затріпоче риба що хтозна-як і звідки потрапила сюди чи то з невисоких плес яких немало буває навесні по широкій долині річки  чи то може запливла під час весняної повені з Дністра (О.Гончар).
8 балів
3. Запишіть слова  правильно.
            Медв..яний, без..ядерний, зв..язаний, п..юре, Кир..ян, В..ячеслав, Прип..ять, п..єдестал, рутв..яний, дит..ясла, мавп..ячий, моркв..яний, розм…якшити, м..юслі, к..янті, р..юмсати, різдв..яний, Стеф..юк, напів..ява, Присейм..я.
5 балів

4. Узгодьте числівники з іменниками.
            Два (сценарій), чотири (університет), сто чотири (кілограм), півтори (тонна), півтора (рік), півтораста (гривня), три з чвертю (гектар), два з половиною (кілометр), третина  (вартість), троє (жінка), півтора (день), три (учні).
6 балів
Українська література
1. Напишіть твір на одну з тем:
1) Модерність  і надчасова актуальність художнього світу Тараса Шевченка.
2) Чи може сучасна молодь освідчуватися в коханні, послуговуючись українською поезією?
3) Чи можна вважати позитивними когось із героїв комедії «Мина Мазайло»?                        
                          12 балів
2. Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях:
1) З якої статті Миколи Хвильового почалася літературна дискусія 1925-1928 рр.?
2) «Аристократизм духу», культ рівноваги, захоплення античністю – це складові естетичної платформи  … .
3) Який фільм О.Довженка увійшов у дюжину шедеврів світової кінокласики на всесвітній виставці в Брюсселі (1958р.)?
4) Драматичний етюд  це -
5) Імпресіонізм це -
6) Хто сказав про І.Нечуя-Левицького «Колосальне всеобіймаюче око України»?
6 балів

3. Із погляду теоретика літератури зясуйте, особливості українського модернізму
        4 бали
4. Літературний портрет.
            Пригадуючи основні віхи життя митців (важливі події, збірки тощо), напишіть літературний портрет (у публіцистичному стилі або у формі есе, обсяг до 1 стор.) Михайля Семенка  або Миколи Зерова.                                                                               5 балів

Всього 58 балівНемає коментарів:

Дописати коментар